Cenik storitev

Cenik storitev

OPIS CENA DELA IN NALOGE
OBRAČUN po urah zaht. III 30 EUR/efekt.uro dela Primeren način za s.p., ki ima občasne poslovne dogodke čez leto
OBRAČUN po urah zaht. II 35 EUR/efekt.uro dela Računovodski servis opravlja  računovodska dela, analitično knjigovodstvo opravlja komitent, – družbe z eno dejavnostjo – področje Slovenije
Dopolnilna dejavnost – popoldanci 60 do 70 EUR Popoldanski s.p. pavšal – ca. 15 poslovnih dogodkov mesečno.
STORITVENE družbe do 3 zaposleni 120 -200 EUR Računovodstvo vodimo v servisu, plačilni promet vodi komitent ca. 50 poslovnih dogodkov.
PROIZVODNJA ali TRGOVINA družbe do 5 zaposlenih 200 – 350 EUR Računovodstvo vodimo v servisu, plačilni promet opravlja komitent ca. 100 poslovnih dogodkov.
Letno poročilo za samostojne podjetnike 100 – 250 EUR Enkrat letno, približna  ceni mesečnega pavšala.
Letno poročilo za gospodarske družbe 200 – 400 EUR Enkrat letno, približna ceni  mesečnega pavšala.