Cenik storitev

Cenik storitev

OPIS CENA DELA IN NALOGE
OBRAČUN po urah zaht. III 50 EUR/efekt.uro dela Primeren način za s.p., ki ima občasne poslovne dogodke čez leto
OBRAČUN po urah zaht. II 60 EUR/efekt.uro dela Računovodski servis opravlja  računovodska dela, analitično knjigovodstvo opravlja komitent, – družbe z eno dejavnostjo – področje Slovenije
Dopolnilna dejavnost – popoldanci 90 do 120 EUR Popoldanski s.p. pavšal – ca. 15 poslovnih dogodkov mesečno.
STORITVENE družbe do 3 zaposleni 150 do 250 EUR Računovodstvo vodimo v servisu, plačilni promet vodi komitent ca. 50 poslovnih dogodkov.
PROIZVODNJA ali TRGOVINA družbe do 5 zaposlenih 300 do 600 EUR Računovodstvo vodimo v servisu, plačilni promet opravlja komitent ca. 100 poslovnih dogodkov.
Letno poročilo za samostojne podjetnike 150 do 300 EUR Enkrat letno, približna  ceni mesečnega pavšala.
Letno poročilo za gospodarske družbe 400 do 1000 EUR Enkrat letno, približna ceni  mesečnega pavšala.