Vzpostavitev urejenega računovodstva

Vzpostavitev urejenega računovodstva

Veliko je o tem zapisanega, ko pa preide teorija v prakso, pa se lahko zaplete. V praksi se je pokazalo, da so računovodstva prezapleteno urejena, obstaja možnost podvajanja dela, praksa ustaljenih večletnih navad, posledica pa je da je delo nepregledno in se v nekaterih segmentih lahko celo podvaja. Povzroča višje stroške in nepreglednost poslovanja. Vzroki za nepregledno poslovanje so v organizaciji posameznih služb. Vodilni delavci ne poznajo vsakega opravila posebej in možnost podvajanja dela je velika. S temi nalogami smo se že srečevali tekom poslovanja z našimi komitenti. Skupaj z vodstvom lahko izvedemo pravilen krogotok dokumentacije in informacij. Vodstvo podjetja si mora določiti jasne cilje o spremembah v organizaciji.

Rezultati našega sodelovanja bodo:

  • opisi del in nalog s konkretnimi rokovniki
  • krogotok poteka dokumentacije
  • definiranje informacij – število potrebnih kadrov za konkretna dela