Vodenje evidenc delavcev

Vodenje evidenc delavcev | Delovna dovoljenja

Vodenje evidenc delavcev s področja zaposlovanja

 

  • prijava in odjava zaposlenih z pripravo potrebnih obrazcev
  • pomoč pri sestavi Pogodbe o zaposlitvi
  • obračun plače za zaposlene,avtorske honorarje,pogodbe o delu
  • priprava plačilnih nalogov za nakazilo plač,prispevkov in davkov
  • izdelava potrebnih obrazcev za izplačilo plač, pogodb o delu
  • izpolnjevanje raznih potrdil o zaposlitvi in višini plače
  • vodenje evidence o koriščenju letnega dopusta
  • izdelava zahtevkov za refundacijo plač in prispevkov
  • poročanje Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
  • druge storitve v zvezi z zaposlenimi, po potrebi