Podjetniško svetovanje

Podjetniško svetovanje | Ustanovitev podjetja

Novim podjetnikom in družbam nudimo podjetniško svetovanje pri odpiranju novega podjetja ali s.p.-ja. Podjetniki pridobijo informacije o slabostih in prednostih posameznih pravno-organizacijskih oblik poslovanja in o obdavčitvi poslovanja družbe ali s.p.-ja.

Nudimo vam:

  • svetovanje pri izbiri vira financiranja,
  • svetovanje pri izbiri najugodnejše oblike vira financiranja,
  • izdelava potrebne dokumentacije za pridobitev kratkoročnih in dolgoročnih posojil,
  • svetovanje pri naložbi denarnih sredstev

Prav tako vam nudimo davčno svetovanje:

  • svetovanje s področja davka od dobička pravnih oseb
  • svetovanje s področja davka na dodano vrednost
  • svetovanje s področja dohodnine
  • druga svetovanja s področja davkov za pravne in fizične osebe.