Izdelava pravilnikov

Izdelava pravilnikov o računovodstvu

Za podjetja izdelamo pravilnik o računovodstvu v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in obstoječo davčno zakonodajo.