Davčno svetovanje

Davčno svetovanje | Optimiranje davčnih bilanc

Podjetnik ali družba potrebujeta pri svojem poslovanju davčno svetovanje. S tem se družbi lahko izboljša finančno poslovanje, vplivanje na denarni tok podjetja in likvidnost podjetja.

Pri nas lahko iščete rešitve na področju davčne zakonodaje pri:

  • OPTIMIRANJE DAVČNE BILANCE
  • DOHODNINA
  • DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB
  • DAVČNI POSTOPEK
  • DAVEK NA DODANO VREDNOST
  • PREVENTIVNI DAVČNI PREGLEDI